Algemene voorwaarden Frietexpress.nl

Frietexpress probeert u op een zo aangenaam mogelijke wijze te voorzien van mobiele catering. Om dit op een zo goed mogelijke wijze te laten verlopen zijn er een aantal voorwaarden opgesteld:

 

 • Indien niet anders aangegeven gaan wij er bij reservering vanuit dat u reserveert voor ons standaard menu.
 • Op drukke dagen kan het zijn dat er meerdere groepen worden voorzien van onze service, vandaar dat het voor ons van belang is dat wij direct aan de slag kunnen als wij op locatie komen. Houdt hiermee rekening en zorg dat de plaats waar de frietwagen komt te staan ook daadwerkelijk vrij te bereiken is zonder dat er eerst fietsen, auto's enz. verplaatst moeten worden.
 • Indien wij door overmachtredenen niet op het afgesproken tijdstip aanwezig kunnen zijn, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele geleden schade.
 • Onze frietwagens werken op gas, een 230V stroom voorziening is echter wel nodig voor de werking van afzuiging en verlichting.
 • Wanneer wij op locatie komen, kunnen wij u binnen 10 minuten voorzien van friet en snacks, wij verwachten dan ook dat alle gasten aanwezig zijn en uw gasten binnen 10 minuten beschikbaar zijn om gebruik te maken van het buffet.
 • De tijdsduur dat wij op locatie staan is afhankelijk van de groepsgrote maar komt normaliter neer op een goed uur. De ervaring leert dat dit ruim voldoende tijd is om iedereen voldoende gebruik te laten maken van het aanwezige buffet.
 • Wanneer er onnodig geknoeid wordt met etenswaren of er vernielingen worden verricht hebben wij altijd het recht om voortijdig de wagen te sluiten.
 • De klant neemt zorgt voor de afvoer van afval.
 • Bij afloop wordt (indien niet anders is afgesproken) contant betaald en direct een rekening uitgeschreven.
 • Indien niet anders afgesproken gelden de tarieven en voorwaarden zoals deze hier zijn vermeldt.
 • U kunt tot uiterlijk een week van tevoren het definitieve aantal personen doorgeven. Mocht het daadwerkelijke aantal aanwezige personen nog iets verschillen dan wordt het daadwerkelijk aanwezige aantal personen in rekening gebracht. Mocht het daadwerkelijk aanwezige personen meer dan 10 personen afwijken van het opgegeven aantal personen dan wordt dit verschillend aantal personen voor de helft tarief in rekening gebracht.
 • Onze mobiele frietservice heeft haar werkgebied in zuid-oost Brabant en noord Limburg met als thuis basis de gemeente Asten. Indien de werklocatie verder is dan 25 km vanuit onze thuislocatie worden er voorrijdkosten in rekening gebracht.
 • Neem voor overige zaken of afspraken contact met ons op, hiervoor kan in overleg een passende offerte gemaakt worden.

Voor meer informatie neem contact met ons op.

 

Wij van Frietexpress vinden de bescherming van de privacy van u als klant erg belangrijk. Wij stellen alles in het werk en vinden het vanzelfsprekend om uw privacy te beschermen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te houden.
Op 25 mei 2018 verandert er veel op het gebied van privacybescherming. Op deze datum wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) definitief vervangen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is daarom van belang dat u weet welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

Bij Frietexpress verwerken we uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Aantal personen

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Factuur gegevens

Bij Frietexpress verwerken we deze gegevens voor de volgende doelen:

--Het afhandelen van uw betaling

-- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren.

-- Om goederen en diensten aan te kunnen leveren.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Bij Frietexpress verstrekken we uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer u niets doet gaan wij er van uit dat wij u mogen blijven mailen en u het eens bent met de gegevens welke wij van u bewaren.

Als u in de toekomst het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens niet meer wilt toestaan, verzoeken wij u een mailtje te sturen naar info@frietexpress.nl